RADAR Politik Analiz 

- Anketlere Dayalı Ağırlıklandırmış Modelleme ve Seçim Sonucu Tahmini


- Siyasi, Demografik, Sosyal ve Ekonomik Veri Toplama ve Analiz Etme


- Partilerin Bölge, İl ve İlçe Bazlı Oy Trendleri


- Seçmen Üzerindeki Sosyal, Ekonomik ve Politik Etkenlerin Veri Odaklı Analizi

 
- Siyasi Parti Kampanya Başarılarının Bilimsel Değerlendirilmesi

BAĞIMSIZ, BİLİMSEL, VERİ ODAKLI SİYASİ ANALİZ

HİZMET ALANLARI