RADAR Politik Analiz 

Kaan Ülgen

Kaan Robert Koleji 2013 mezunudur. Şu anda The University of Chicago’da Siyaset Bilimi ana dalında son sınıf öğrencisidir. Üniversite’nin Siyaset Enstitüsü’nde aktif görev almaktadır, Türkiye’yi  uluslararası münazara şampiyonalarında milli takım seviyesinde temsil etmiştir, İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı kampanyasında görev almıştır. 

Mehmet Mert
Mehmet İstanbul Alman Lisesi 2011 mezunudur. 2015 yılında University of Chicago'daki Ekonomi eğitimini "Türkiye'deki Siyasal ve Dini Kutuplaşmanın Şirket Davranışlarına Etkisi" başlıklı teziyle Honors derecesialarak tamamlamıştır. Üniversitede 2 yıl araştırma asistanlığı yapmış, Goldman Sachs ve Ernst & Young gibi uluslararası şirketlerde çalışmıştır. Şu anda kariyerine İsviçre'de finans alanında devam etmektedir.

BAĞIMSIZ, BİLİMSEL, VERİ ODAKLI SİYASİ ANALİZ

Neden Kurduk?

Radar Politik Analiz, 2015 Mart ayında Mehmet Mert ve Kaan Ülgen tarafından Şikago’da kurulmuştur. Misyonumuz çerçevesinde Türkiye’de siyasi analize ve siyasi verilerin erişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de her ne kadar önde gelen, son derece saygı duyduğumuz ciddi anket şirketleri bulunsa da hangisinin ne kadar başarılı olduğunun tam bilinemediği kanısındayız. Neredeyse hepsine bir siyasi kutup tarafından şüpheyle yaklaşılmakta, hangisinin ne kadar isabetli tahminler yaptığı tam olarak bilinmemektedir. Anket şirketlerinin değerlendirilmesi ile hem bu soruya bir bilimsel cevap getirmek hem de metodolojisi şeffaf, tamamıyla bilimsel veriye dayalı bir seçim tahmin modeli geliştirmek istedik.

Türkiye’de siyasi analiz bol olsa da bunu matematiğe ve istatistiğe dayandırmak ne yazık ki yeterince yaygın değil. Bu alanda, ileri düzey kantitatif yöntemler kullanılarak yapılan siyasi analizin Türkiye’de gelişmesinde çorbada tuzumuz olsun istedik.

Özellikle de internette, Türkiye’nin siyasi durumu, mevcut trendleri ve geçmiş sonuçların mevcut verilerle karşılaştırılması konusunda yeterince veri olmadığını fark ettik. Bunda özellikle Mehmet Mert’in “Türkiye’de Siyasal ve Dini Kutuplaşmanın Şirket Davranışlarına Etkisi” başlıklı tez araştırmasında çektiği zorluklar bize ders oldu.  Sadece hangi ilde değil hangi ilçelerde hangi siyasi akımlar en güçlü, en kayda değer değişmeler hangi il ve ilçelerde olmuş, Türkiye’nin genel siyasi profilini en iyi yansıtan il ve ilçeler hangileri ve en önemlisi en muhtemel milletvekili sayısı değişimleri hangi illerde olabilir vb. bilgelere ulaşımı kolaylaştırmak istedik. Bu verilerin belki hepsi olmasa da büyük çoğunluğunun büyük partiler ve önde gelen anket şirketlerinin elinde olduğu kanısındaysak da bu bilgilerin her vatandaşın kolayca ulaşımına açık olması gerektiği inancındayız.


Modelimiz neden farklı? Neden Önemli? Neye Güveniyoruz?Öncelikle Radar Politik Analiz olarak yaptığımız model bir anket değildir veya tek bir ankete dayalı değildir. Modelimiz, Türkiye’de 2009 yılından bu yana anket yayınlamış 40’a yakın anket şirketinin güncel seçim tahminlerinin, geçmiş başarılarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 300’den fazla geçmiş anket sonucu değerlendirmeye alınmıştır. Ağırlıklandırma yapılırken bizim hangi şirketi beğendiğimizin hiçbir rolü olmamış, salt eski seçimlerdeki başarıları matematik kuralları çerçevesinde, metodoloji bölümünde anlattığımız üzere dikkate alınmıştır. Türkiye’de daha önce bu şekilde ağırlıklandırılmış bir model yapılmamıştır, bu model ülkemizde turunun ilk örneğidir.

Kanımızca bir anket şirketi işini ne kadar iyi yapsa da başarısız bir seçim yaşayabilir ama 30’u aşkın anket şirketinin aynı şekilde yanılması çok daha zordur. Biz de anket şirketlerinin geçmişte yayınladıkları anketleri değerlendirerek hangi anket şirketinin 2015 verisini ne kadar ağırlıklandırmamız gerektiğini hesaplayarak bir model geliştirdik. Bu modelin herhangi bir anket şirketinin anketinden daha isabetli olduğu inancımız da buradan gelmektedir. Sonuçta bir anket şirketi en fazla birkaç bin özenle seçilmiş insandan veri alırken bizim modelimiz bunun onlarca katı fazla veriyi dikkate almaktadır.

Ağırlıklandırılmış anketler ortalaması modeliyle Türkiye’de karşılaşmamış olsak da ABD’de bu tip modellerin önemi bilinmekte olup başarısı da sabittir. Dünya’nın sayılı gazetelerinden olan New York Times’da çalışan “dahi” olarak nitelendirilen Nate Silver benzer prensipleri kullanarak Amerika’da 2012 seçimlerini tahmin etmek konusunda daha önce görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Yaptığı model seçimi en iyi bilen anket şirketinden bile daha isabetli sonuçlar vermiştir. Ağırlıklandırılmış anket modeli 2012 seçimlerinde 50 eyaletinde başkanlık seçimi sonucunu doğru bilmiş sadece bir senato seçiminde yanılmıştır, yine 2014 seçimlerinde model Cumhuriyetçilerin 53 senatör çıkaracağını da başarıyla tahmin etmiştir.

Özeleştiri ve Önümüzdeki Yol


2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde modelimizi test etme imkanı bulduk. Bu süreçte de bize yer veren internet sitelerin, köşelerine taşıyan Ahmet İnsel, Murat Yetkin ve bize ayrıca da destek olan Selçuk Şirin’e çok teşekkür ediyoruz. 2015 Haziran seçimlerinde modelimiz en iyi anket şirketleri ile aynı oranda başarı göstererek potansiyelini kanıtladı. Modelimiz çoğu anket şirketi gibi 2015 Kasım seçimlerinde daha düşük bir performans göstermiş olsa da iki seçimde de şirketlerin ham ortalamasından daha yüksek bir başarı göstererek ağırlıklandırma ortalama konseptinin Türkiye’de başarıyla uygulanabileceğini kanıtladı.

Tabii ki bu başarıya rağmen, ki 2015 Kasım seçimlerindeki performansımız, bize modelimizin gelişim alanları olduğunu gösterdi. Buradan hareketle, özeleştirimizi yaparak, metodoloji bölümünde görebileceğiniz üzere modele yeni unsurlar ekledik. Artık bir anketin, hangi tarihteki saha çalışmasına bağlı olarak yayınlandığı o anketin ağırlığına ciddi etki yapacak. Bu da geçtiğimiz seçimlerde modelin sapma oranını önemli ölçüde arttırmış olan eski anketlerin ağırlığını düşürmüş olacak. Türkiye gibi siyasi atmosferin çok hızlı değişebildiği bir ülkede bu unsurun modelimizi ciddi şekilde geliştireceğini düşünmekteyiz.

Ayrıca, modelimiz dizaynı gereği, her seçimde güçlenecek şekilde tasarlandığı için, Model içine daha çok anket şirketi eklendikçe ve bu anket şirketlerinin başarısını uzun vadede test ettikçe anket şirketlerini daha isabetli ağırlıklandırabilecektir.

Sonuç olarak hem modelin zaman geçtikçe güçlenmesinden hem de modeli zamana karşı duyarlı yaptığımızdan dolayı bu önümüzdeki referandumda performansımızın geçmiş iki seçimden de daha iyi olacağı inancındayız.

Sevgi ve Saygılarımızla

Kaan Ülgen ve Mehmet Mert

BİZ KİMİZ?

MİSYONUMUZ


​01. Üst Düzey ve Yenilikçi Yaklaşım

Radar Politika; Türkiye’de eksik gördüğümüz, verilere ve  kantitatif metotlara göre siyasal ve toplumsal analiz yapımına katkıda bulunmayı amaçlar.

 

02. Bağımsız ve Tarafsız Çözümlemeler

Yaptığı modellemeler konusunda verdiği kararları bilimsel temellere dayandırır ve hiçbir partiyi veya anket şirketini öne çıkarma amacı gütmez.

 

03. Sorgulayıcı ve Eleştirel Bakış Açısı

Anket şirketlerinin de hesap sorulabilir olması gerektiğine inanır, öznel değil nesnel yollarla başarılının incelenmelerini amaçlar.


04. Detay Odaklı Veri Kullanım ve Analizi

Yalnızca iller bazında değil, Türkiye’nin her ilçesinin siyasi yapısı ve dinamikleri hakkındaki bilginin kolayca erişilebilir olması ve partilerin ilçe bazında performanslarının analizinin yapılabilmesi için çalışır.

HAKKIMIZDA